.
ที่ดินโฉนดจังหวัดพิจิตร อ.โพทะเล
.
8 ไร่ ราคา 125,000 บาท/ไร่
.
ติดต่อ คุณปัญญา
โทร 0899686443 / 0614057556
Line id: panyas1306
.
หน้าที่ดิน มี โครงการคลองชลประทาน
น้ำประปา ไฟ เข้าถึงแล้ว
หน้าที่มีถนนซีเมนต์ตัดผ่าน
ไม่ใช่ที่นา เป็นพื้นที่สูง
.
ปักหมุด
.